Strona główna » Polityka prywatności RODO
Producenci
Chmura tagów

Polityka prywatności RODO

Od 25 maja 2018 na terenie całej Unii Europejskiej obowiązuje nowe Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych - RODO (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich informacji oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ).

 

Z uwagi na powyższe firma FORTRADE Maciej Mikita  informuje Państwa, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest:  FORTRADE Maciej Mikita w Warszawie, ul. Słowackiego 32/36 lok. 16  NIP 951-112-64-16, REGON: 006729274,
 2. Z Administratorem można kontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: FORTRADE Maciej Mikita w Warszawie, ul. Słowackiego 32/36 lok. 16 z dopiskiem FORTADE - RODO lub e-mail: info[@]elektromarket.com.pl;
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora;
 4. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez firmę FORTRADE polegają na oferowaniu klientom produktów i usług, które przede wszystkim przyczyniają się do zwiększenia stabilności i bezpieczeństwa obrotu gospodarczego;
 5. Państwa dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie;
 6. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w zakresie, w jakim są one udostępniane przez źródła publicznie, tj. m. in. z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG);

Dane osobowe uzyskane od Państwa używamy do zarządzania zakupami dokonanymi online w sklepie www.elektromarket.com.pl w celu przetwarzania Państwa zamówień i zwrotów oraz wysyłania powiadomień o statusie dostawy produktów lub w przypadku jakichkolwiek problemów dotyczących powyższych zagadnień. Państwa dane osobowe są nam także potrzebne do zarządzania Państwa płatnościami oraz przetwarzania reklamacji i zgłoszeń gwarancyjnych, dotyczących zamówionych przez Pani/Pana produktów.

 

Będziemy przetwarzać następujące dane osobowe:

- dane kontaktowe, takie jak: imię i nazwisko, adres, adres e-mail i numer telefonu;

- informacje na temat płatności i historię płatności;

- informacje na temat zamówień.

 1. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres do czasu zakończenia współpracy/realizacji wszelkich zobowiązań, wypełnienia ustawowego obowiązku przechowywania informacji dla celów sprawozdawczości finansowej.
 2. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa;

Państwa dane osobowe, które są przekazywane podmiotom zewnętrznym, są używane tylko do świadczenia wymienionych powyżej usług. Otrzymują je tylko firmy przewozowe , które dostarczają zamówiony towar.

Musimy przetwarzać Państwa dane osobowe, aby być w stanie świadczyć usługi i dostarczać zamówienia.

 1. Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
 2. Administrator dokłada wszelkich starań, aby przechowywanym danym osobowym zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami;
 3. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:
  • żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
  • żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
  • żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
  • żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
  • przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego;

Z powyższych praw można skorzystać poprzez kontakt e-mailowy pod adresem e-mail: info[@]elektromarket.com.pl lub kontakt pisemny: FORTRADE Maciej Mikita w Warszawie, ul. Słowackiego 32/36 lok. 16 z dopiskiem  RODO.

 


Przejdź do strony głównej
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu